El passat 7 de novembre, les organitzacions Ecologistes en Acció, Fundació ENT, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife i WWF vam organitzar un seminari al Congrés dels Diputats titulat “Avenços en la implementació de la Política Pesquera Comuna A un pas d’acabar amb la sobrepesca?”. El seminari va tenir per objectiu donar a conèixer aspectes clau de la Política Pesquera Comuna (PPC) i la necessitat d’establir una gestió pesquera sostenible a llarg termini. A més de les organitzacions convocants, hi van assistir nombrosos diputats, representants de la Secretaria General de Pesca, de la comunitat científica i del sector pesquer, així com d’altres parts interessades.

Les organitzacions ambientalistes van reivindicar la importància d’una ràpida i completa implementació de la Política Pesquera Comuna (PPC), el principal objectiu és el de restablir les poblacions de peixos a nivells saludables com a molt tard el 2020, i van assenyalar que a dia d’avui encara queda un llarg recorregut per recórrer.

Lydia Chaparro, una de les organitzadores del seminari i membre de la Fundació ENT, ha indicat durant la seva presentació que “la consecució de la pesca sostenible és a l’agenda política des de fa 35 anys, però encara estem molt lluny d’assolir aquest objectiu. Per aquest motiu hem volgut organitzar aquesta jornada al Congrés dels Diputats, per reivindicar la importància de la salut dels ecosistemes marins, no només per al sector pesquer sinó per a la ciutadania en general”.

El seminari també va comptar amb la participació de la Dra. Carmen Fernández, vicepresidenta del Comitè d’Assessorament de l’ICES-CIEM, que va assenyalar una millora general de les poblacions de l’Atlàntic Nord-oriental, especialment pel que fa a l’estat de salut dels raps, galls i lluç nord, però va destacar la situació crítica en què es troba la sardina ibèrica. Entre altres aspectes, la Dra. Fernández va confirmar que “queda molta feina per fer pel que fa a l’estat de les poblacions de peixos i la necessitat de disposar de dades fiables i a llarg termini per poder fer avaluacions científiques més robustes”.

Javier López, científic d’Oceana i ponent en el seminari, va voler recalcar que “l’obligació d’acabar amb la sobrepesca passa per fer coherents les mesures de gestió amb les recomanacions científiques. Els beneficis d’una gestió en línia amb la ciència no només repercutirà sobre la salut de les poblacions pesqueres, sinó que també tindrà unes conseqüències molt positives per al sector i la societat en el seu conjunt”.

Miren Garmendia, Directora d’OPEGUI, una organització de Productors de Pesca de Bajura de Guipúscoa que posseeix tres certificacions de MSC per a les pesqueries d’anxova, bonic i sardina, va reivindicar la importància de mantenir les poblacions de peixos explotades a nivells saludables com a via per garantir l’ocupació i un treball digne en el sector pesquer, i ha assenyalat en diverses ocasions: “Si volem garantir la sostenibilitat ambiental i social del sector és important basar les oportunitats de pesca a la ciència i no en decisions polítiques”.

Les organitzacions ambientals han considerat positiva l’organització d’aquest esdeveniment i en concret el haver pogut apropar els principals objectius de la PPC al Congrés dels Diputats. Eneko Aierbe, d’Ecologistes en Acció, considera que “aquest esdeveniment ha deixat palès que encara estem lluny d’assolir els objectius de la PPC i posar fi a la sobrepesca, per la qual cosa continuarem instant el Govern a prendre mesures més ambicioses que permetin convertir Espanya en un referent “.

En aquest sentit, Celia Ojeda-Martínez, de Greenpeace, ha volgut recordar “la importància de distribuir l’accés als recursos pesquers en funció de criteris socials i ambientals, un aspecte que està recollit a l’article 17 de la PPC i que tampoc es està aplicant com correspondria. Aquesta mesura, ben aplicada, podria ser un gran incentiu per a moltes comunitats de pescadors ja que permetria un repartiment just de les quotes pesqueres”.

Raúl García, de WWF, ha afegit que “hem d’avançar en la governança de les nostres pesqueries, aprofitant les eines que ens ofereix la PPC i evitar situacions dramàtiques com la que s’enfronta actualment la sardina ibèrica. Per a això és fonamental reforçar els plans multianuals, marcant els límits, mitigant els impactes sobre l’ecosistema i millorant-ne el seguiment. La ciència, la participació, la transparència i un bon ús del Fons Europeu Marítim i de la Pesca són fonamentals en aquesta millora “.

Finalment, Pep Arcos, de l’organització SEO/BirdLife, ha volgut destacar “el compromís de la nova PPC de gestionar la pesca atenent als seus impactes sobre tots els components de l’ecosistema marí, i no només sobre els recursos pesquers. Atendre altres components de l’ecosistema, com les aus, mamífers i tortugues marines (que es veuen afectades per les captures accidentals) és essencial per a garantir el bon estat de salut dels nostres mars a llarg termini “. Aquest va ser també un punt destacat per la Dra. Carmen Fernández, que va explicar els esforços de ICES per adaptar-se a aquest enfocament ecosistèmic, en què també es tinguin en compte els impactes d’altres activitats humanes sobre el medi marí.

Galeria fotogràfica del Seminari