“L’economia de la natura” és el nou article d’Ignasi Puig (ENT) i Jofre Rodrigo dins el llibre de l’Institut d’Estudis Catalans “Natura: ús o abús”.

L’article d’Ignasi Puig comença ressaltant com el marc econòmic existent entra en joc intrínsecament amb els objectius de conservació de la natura, a causa de la presència massiva d’externalitats ambientals i argumenta la necessitat de polítiques econòmiques que incentivin la prestació i la qualitat dels serveis ambientals. La secció 2 presenta el marc i les iniciatives existents per a aquestes polítiques econòmiques a Catalunya, mentre que la secció 3 introdueix possibles instruments innovadors per fomentar la conservació de la natura. La secció 4 presenta la custòdia del territori com a part del concepte d’economia verda, capaç de generar nous llocs de treball alhora que preserva la naturalesa. Alguns estudis de casos presenten idees i eines sobre com la conservació de la natura pot ser clau per perseguir objectius de desenvolupament rural. La secció 5 aborda com n’és d’important una gestió comunitària innovadora de les terres per assolir els objectius esmentats, especialment per a les zones septentrionals de Catalunya on es troben la majoria de terres comunitàries.

En aquest nou treball de l’Institut d’Estudis Catalans “Natura ús o abús” s’amplia el camp de visió de les dues darreres edicions del Llibre blanc, i no només es tracta la natura des del punt de vista dels naturalistes sinó que s’adopta un enfocament ambiental i social més ampli i s’intenta evitar una visió excessivament sectorial. L’àmbit acadèmic del qual procedeixen la major part dels autors és prou divers i evidencia aquest enfocament més global.

I també es vol que aquest sigui un treball propositiu, orientat a l’acció. Els articles dels principals experts en les diferents matèries que es tracten ja tenen aquesta part propositiva, que també serà la base sobre la qual s’organitzaran diverses sessions de debat obertes a la participació de tots els interessats. La idea final és disposar d’un conjunt de propostes que, recolzades en sòlids arguments tècnics i científics, contribueixin a definir l’agenda ambiental d’aquest país i a demostrar que cal aplicar-la.

Accés a l’article

Més informació sobre el llibre Natura: ús o abús