Les polítiques agrícoles internacionals segueixen basant el seu procés de presa de decisions en les eines que consideren el sistema agroalimentari més aviat estable o, com a molt, davant condicions d’incertesa. Les eines utilitzades per donar suport a les polítiques agrícoles internacionals inclouen projeccions futures dels preus agrícoles i la producció, que estan dissenyades per escenaris on ens enfrontem a riscos o incertesa. No obstant això, les comparacions entre les prediccions i la realitat indiquen la limitació d’aquests enfocaments. Donada la rellevància de les polítiques agrícoles internacionals per a la vida de milions de persones i l’impacte sobre el medi ambient, incloses les iniciatives relacionades amb el canvi ambiental global, el marc utilitzat per desenvolupar aquest tipus de polítiques ha d’estar clarament definit. En l’article s’argumenta que la ignorància pot ser un marc més adequat en el qual basar les polítiques agrícoles internacionals. Això implica que l’element de sorpresa es considerarà com un intrínsec, en lloc d’excepcional, component del sistema.

autoria

Miquel Ortega

data

2010

publicació

Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food

referència bibliogràfica

Rivera-Ferre, M., Ortega, M. (2010) Large discrepancies between agricultural outlook prediction and real trends. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food. ISDA, France.