En col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya, la UAB s’instal·larà un microdigestor anaeròbic i una fermentació en estat sòlid per tractar la fracció orgànica generada en els restaurants del campus.

La UAB i l’Agència de Residus de Catalunya han arribat a un acord per dur a terme una prova demostrativa de gestió descentralitzada de bioresidus a Catalunya. S’instal·larà una planta pilot, un micro digestor anaeròbic, per tractar la fracció orgànica generada en els restaurants del campus. Del procés s’obtindrà biogàs per generar energia i un digerit, del que a més es podran extreure bioproductes de valor afegit mitjançant un procés de fermentació en estat sòlid. Es preveu que la planta començarà a operar a finals d’aquest any.

L’acord s’emmarca en el projecte europeu DECISIVE (acrònim de A Decentralized management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), coordinat per l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) a França i del qual participa la Fundació ENT. Es tracta d’un consorci multidisciplinari, format per diferents entitats, universitats i empreses internacionals de l’àmbit europeu, enfocat al disseny i implementació de sistemes innovadors i descentralitzats per millorar la gestió de la bio residus en àmbits urbans mitjançant la producció d’energia i de productes de interès per a l’agricultura ecològica a prop del punt de generació de bioresidus. D’aquesta manera es pretén apropar a la ciutadania la idea d’economia circular i que el bioresidu és un recurs. El projecte preveu que aquesta proximitat motivi la prevenció i millori la qualitat de l’bioresidu recollit així com la incorporació de bones pràctiques en la gestió dels bioresidus en el dia a dia de la ciutadania.