El 1991 Lanzarote (Canàries, Espanya) va emprendre un procés de contenció del creixement turístic a l’illa, per reduir la pressió ambiental. Prosseguir aquest procés comporta elevades despeses per a això es requereixen fonts de finançament extraordinàries. Aquest treball discuteix la proposta d’un impost turístic per a l’illa, popularment conegut com “ecotaxa”, discuteix el principals dissenys possibles i estima la seva capacitat de recaptació.

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

Revista de Estudios Regionales,

referència bibliogràfica

Roca Jusmet, J., Puig Ventosa, I., Hercowitz, M. (2004) La propuesta de impuesto turístico (ecotasa) para Lanzarote. Revista de Estudios Regionales, 70: 203-221.