El llibre identifica i proposa les claus principals per aconseguir una transició cap a sistemes alimentaris sostenibles i resilients. Aquest objectiu es plasma a cadascun dels 13 capítols temàtics que componen el volum, a través d’una sèrie de mesures recollides a manera de proposta per a la seva implementació per part dels prenedors de decisions. Concretament, els membres de la Fundació ENT han participat en el capítol 6: “La pesca y la acuicultura en España”.

El capítol destaca els següents missatges clau:

  • Els sistemes d’explotació pesquera i producció aqüícola actuals són altament insostenibles.
  • Totes les baules que intervenen en el procés de la cadena alimentària dels productes del mar i l’aqüicultura porten implícits diferents impactes que afecten la seva
    sostenibilitat.
  • Millorar la gestió pesquera requereix incloure la conservació del medi ambient i la seva contribució al benestar social amb perspectiva de gènere a les anàlisis econòmiques del sector.
  • Avançar cap a la sostenibilitat requereix reduir la sobreexplotació dels recursos, evitar la destrucció d’hàbitats, eliminar les subvencions pernicioses, disminuir els impactes ambientals de la producció, simplificar la cadena de distribució i reduir el consum de productes llunyans i processats.
  • Un escenari més sostenible contempla millor cooperació, col·laboració i coordinació entre tots els actors, més participació de les comunitats locals en la presa de decisions, i més investigació i finançament.
autoria

Lydia Chaparro | Miquel Ortega

data

2022

publicació

Fundación Alternativas | Fundación Carasso

referència bibliogràfica

Ortega, M. Chaparro, L. et al. (2022) “La pesca y la acuicultura en España” dins: Varis Autors Libro blanco de la alimentación sostenible en España. Fundación Alternativas i Fundación Carasso.