• La Fundació ENT publica la primera avaluació de l’impacte del coronavirus a la flota pesquera mediterrània espanyola
  • La flota pesquera mediterrània espanyola s’ha vist severament colpejada. En el pitjor moment, durant les primeres setmanes, entre el 30% i el 80% de les embarcacions van deixar de pescar. Les vendes en moltes llotges van baixar un 50%
  • Les últimes dues setmanes la situació ha millorat, però encara hi ha ports pràcticament aturats i és usual trobar ports al 70% de la seva capacitat
  • La recuperació de la pesca a la Mediterrània a mig termini està lligada a la recuperació del consum en restaurants, hotels i càterings. Però el futur és incert ja que està en part vinculat al turisme

La Fundació ENT publica l’informe “La reacció del sector pesquer mediterrani espanyol i del seu mercat a la crisi del coronavirus”, una avaluació actualitzada de l’impacte del coronavirus a la flota pesquera mediterrània.
Les principals conclusions són les següents:
La flota pesquera espanyola s’ha vist severament afectada per la crisi del coronavirus, amb un decreixement important de l’activitat pesquera a tota la costa del Mediterrani de l’estat espanyol.
Dos elements clau determinen l’evolució del sector.
D’una banda, en una flota on la longitud mitjana de les embarcacions és inferior a 12 metres d’eslora, hi ha dificultats tècniques importants per assegurar les condicions de seguretat necessàries.
D’altra banda, també és rellevant l’estructura de comercialització. Gairebé la totalitat de les captures del Mediterrani espanyol es venen com a peix fresc. Un dels canals de venda més importants és el canal HORECA (hotels, restaurants i càtering). A l’estat espanyol, el 23% del peix fresc es ven a través d’aquest canal, però a l’àrea mediterrània el valor de les vendes a través d’aquest canal és fins i tot major, podent arribar a ser el 70% per a alguns ports i espècies en les zones més turístiques. Aquest canal ha deixat de funcionar des del 15 de març. El consum de peix fresc a les llars s’ha mantingut a nivells similars als de l’any anterior i, per tant, no s’ha compensat la pèrdua produïda al canal HORECA.
Com a conseqüència de la baixada en la demanda, durant la primera setmana de la crisi (15-22 de març) l’oferta clarament va superar a la demanda. En alguns casos extrems, durant els primers dies fins i tot es van arribar a perdre les vendes, ja que els canals de distribució van ser incapaços d’absorbir el volum de peix capturat. Els pescadors i pescadores -que tenien més dificultats per assegurar les condicions de seguretat en els llocs de treball- ràpidament van reaccionar disminuint la seva activitat. Durant les primeres setmanes de la crisi els volums totals de peix capturat i comercialitzat a la costa mediterrània van baixar significativament; per exemple, a les llotges valencianes el volum de vendes va disminuir aproximadament un 50% respecte de les vendes habituals en el mateix període de 2019. El mateix va passar a les llotges de Mallorca, Eivissa i Formentera durant la primera quinzena. Per la seva banda, durant la segona setmana de la crisi, el volum de peix comercialitzat a Mercabarna – el principal mercat majorista de peix provinent de Catalunya va disminuir un 66% respecte als nivells de venda pre-crisi.
Durant les setmanes següents, especialment durant l’última setmana, ha tingut lloc una recuperació parcial, però encara es mantenen volums de comercialització inferiors als previs de la crisi. Per exemple, la setmana passada (13-17 d’abril), fins i tot havent-se produït una recuperació de les ràtios €/kg en la majoria d’espècies, el volum de peix comercialitzat a Mercabarna d’origen català era encara un 36% inferior a la setmana anterior a l’inici de la crisi.
L’ajust en l’activitat de la flota pesquera va començar immediatament després de l’entrada en vigor de el decret d’alarma i es va consolidar durant la segona setmana. El seu impacte ha estat desigual en funció de la zona i el segment de flota. De mitjana, entre el 30 i el 80% de les embarcacions, depenent de la zona, van cessar la seva activitat en els pitjors moments.
Amb la recuperació dels preus – i la solució parcial d’alguns problemes tècnics -, l’activitat pesquera s’ha recuperat en les últimes dues setmanes, però encara és usual trobar reduccions per a algunes arts properes al 50% en alguns segments de la flota.
Tot i que es solucionin els problemes de seguretat a bord, probablement la recuperació total de l’activitat de la flota pesquera mediterrània no es donarà a curt termini fins que la HORECA es reobri. Així mateix, la futura demanda d’aquest canal és incerta, ja que està molt vinculada al turisme i encara hi ha molts dubtes sobre l’evolució d’aquest sector.