El manifest descriu els factors clau per aconseguir una bona gestió en aquest camp: la prevenció, la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva i el reciclatge, l’establiment d’objectius clars, la consciència ciutadana i la participació, la redefinició de les infraestructures de tractament de residus en termes d’eficiència, flexibilitat i l’escala, i la producció de compost de qualitat assegurant la seva aplicació final, entre d’altres aspectes. El document segueix obert a nous suports d’entitats i experts de la zona mediterrània.

http://www.biowaste-scow.eu/Manifesto-for-food-waste-managment

Suma-t’hi!