La Fundació ENT s’ha unit a la xarxa internacional d’ecologia política POLLEN (Political Ecology Network).

La Fundació ENT s’ha unit a la xarxa internacional d’ecologia política amb el nom POLLEN (Political Ecology Network). La presentació pública de la xarxa Pollen va tenir lloc a Estocolm (Suècia) el passat mes de març, en la conferència d’ENTITLE (www.politicalecology.eu) i va rebre molta atenció dels participants. Diferents universitats, institucions i grups de treball sobre ecologia política formen part de la xarxa Pollen per a col·laboracions futures i per difondre els seus treballs en diferents ambients.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]La Fundació ENT se ha unido a la red internacional de ecología política POLLEN (Political Ecology Network).
Fundació ENT se ha unido a la red internacional de ecología política con el nombre POLLEN (Political Ecology Network). El presentación pública de la red POLLEN tuvo lugar en Estocolmo el pasado mes de marzo, en la conferencia de ENTITLE (www.politicalecology.eu) y recibió mucha atención de los participantes. Distintas universidades, instituciones y grupos de trabajo sobre ecología política forman parte de la red POLLEN para colaboraciones futuras y para difundir sus trabajos en diferentes ambientes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]Fundació ENT has joined POLLEN (Political Ecology Network) an international network of political ecology. The public presentation of POLLEN network was held in Stockholm (Sweden) last March at the ENTITLE Conference (www.politicalecology.eu) and received the most attention from the participants. Various Universities, Institutions and Working groups on political ecology have joined POLLEN network for future collaborations and to disseminate their work in different environments.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]More information[/link]