La Fundació ENT s’incorpora com a centre de recerca a la “Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona” de la Generalitat de Catalunya i a la “Taula contra la contaminació de l’aire de Barcelona” de l’Ajuntament de Barcelona.
Ambdós són els fòrums de participació que tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Barcelona posen a disposició dels actors socials per a fer un seguiment de les polítiques que es porten a terme en l’àmbit de la contaminació a la ciutat de Barcelona. La Fundació ENT participa en la lluita contra la contaminació atmosfèrica mitjançant el projecte “Contaminació Barcelona”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT se incorpora como centro de investigación en la “Mesa de la Calidad del Aire de la Conurbación de Barcelona” de la Generalitat de Cataluña y en la “Mesa contra la contaminación del aire de Barcelona” del Ayuntamiento de Barcelona.
Ambos son los foros de participación que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona ponen a disposición de los actores sociales para hacer un seguimiento de las políticas que se llevan a cabo en el ámbito de la contaminación en la ciudad de Barcelona. La Fundació ENT participa en la lucha contra la contaminación atmosférica mediante el proyecto “Contaminación Barcelona”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]