La Fundació ENT s’incorpora com a centre de recerca a la “Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona” de la Generalitat de Catalunya i a la “Taula contra la contaminació de l’aire de Barcelona” de l’Ajuntament de Barcelona.

Ambdós són els fòrums de participació que tant la Generalitat de Catalunya com l’Ajuntament de Barcelona posen a disposició dels actors socials per a fer un seguiment de les polítiques que es porten a terme en l’àmbit de la contaminació a la ciutat de Barcelona. La Fundació ENT participa en la lluita contra la contaminació atmosfèrica mitjançant el projecte “Contaminació Barcelona”.