La Fundació ENT som un dels projectes que participen del vídeo sobre iniciatives d’economia social a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. L’Ajuntament de la ciutat ha engegat una campanya per promoure aquest models d’economia, que a Vilanova i la Geltrú ja supera els trenta projectes.


[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT somos uno de los proyectos que participan del vídeo sobre iniciativas de economía social en la ciudad de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El Ayuntamiento de la ciudad ha puesto en marcha una campaña para promover este modelos de economía, que en Vilanova i la Geltrú ya supera los treinta proyectos.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]