La Fundació ENT ha participat en la consulta pública prèvia del Ministeri d’Hisenda sobre la implantació d’un impost que gravi els articles de plàstic d’un sol ús destinats a contenir o protegir béns o productes alimentaris. La Fundació ENT dóna suport a la iniciativa de Govern espanyol i suggereix diferents mesures per a una correcta implementació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta l’aportació de la Fundació ENT[/link]La Fundació ENT ha participado en la consulta pública previa del Ministerio de Hacienda sobre la implantación de un impuesto que grave los artículos de plástico de un solo uso destinados a contener o proteger bienes o productos alimenticios. La Fundació ENT respalda la iniciativa del Gobierno español y sugiere distintas medidas para una correcta implementación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la aportación de la Fundació ENT[/link]