La Fundació ENT hem col·laborat en la redacció de l’article titulat “Emergencia climática, respuestas y alternativas de la Economía Social y Solidaria” publicat al diari El Salto.

La Economia Social i Solidària (ESS) forma part del conjunt d’economies transformadores que s’erigeixen com a model econòmic alternatiu al model capitalista imperant i que prioritzen el benestar de les persones i el seu entorn. Són, per tant, les més idònies per a proporcionar una solució efectiva que redueixi els impactes socioambientals que la nostra societat ha generat i que han desembocat en la situació d’emergència climàtica actual.

La ESS comprèn una gran varietat d’iniciatives que desenvolupen una activitat econòmica des d’una base col·lectiva amb una clara voluntat de contribuir a la transformació de la nostra societat, integrant per a això criteris socials i ambientals en els seus valors, la seva organització i les seves activitats.

Enllaç a l’article