La Fundació ENT ha participat en la consulta pública prèvia del Ministeri d’Hisenda sobre la implantació d’un impost que gravi l’ús del transport aeri. La Fundació ENT dóna suport a la iniciativa de Govern espanyol i suggereix diferents mesures per a una correcta implementació.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta l’aportació de la Fundació ENT[/link]La Fundació ENT ha participado en la consulta pública previa del Ministerio de Hacienda sobre la implantación de un impuesto que grave el uso del transporte aéreo. La Fundació ENT respalda la iniciativa del Gobierno español y sugiere distintas medidas para una correcta implementación.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta la aportación de la Fundació ENT[/link]