La Comissió Europea va publicar la seva comunicació anual sobre les possibilitats de pesca en virtut de la Política Pesquera Comuna (PPC) el passat mes de juliol. El document inclou una avaluació de l’estat de salut de les poblacions de peixos de la Unió Europea, així com la seva capacitat de recuperació davant de l’activitat pesquera. Amb aquest document la Comissió va llançar una fase de consulta pública que va estar oberta fins l’1 de setembre del 2016.

La Fundació ENT ha presentat la seva opinió a la consulta juntament amb altres 11 organitzacions (disponible aquí). En aquesta contribució, les organitzacions agraeixen els esforços realitzats per la Comissió, però, entre d’altres punts de rellevància, les entitats posen en relleu la seva preocupació pel lent progrés per posar fi a la sobrepesca de la Unió Europea, tal com s’estableix en la PPC. Amb més del 60% de les poblacions avaluades fora dels límits biològics de seguretat i gairebé la meitat de les poblacions subjectes a sobrepesca, es requereixen esforços addicionals per recuperar les poblacions fins a nivells sostenibles.

Cal destacar que, tot i que la contribució de les organitzacions s’ha centrat bàsicament en analitzar i donar la seva opinió sobre l’estat de les poblacions en les aigües nord-occidentals d’Europa, també remarca la necessitat d’establir mesures d’urgència a la Mediterrània, un mar amb una greu crisi ecològica i on la gran majoria de les poblacions estan sobreexplotades.

Aquesta consulta pública de la Comissió Europea és només l’inici del procés d’establiment dels límits de captura per 2017. Durant els propers mesos, la Comissió proposarà límits de captura específics per a cada població. Els Estats membres les han de valorar abans que els seus ministres es reuneixin en el Consell per fixar els límits definitius. La Fundació ENT seguirà de prop aquestes negociacions per determinar el grau de compliment i aplicació de la PPC.

Contribucions de la Fundació ENT