Maria Mestre, especialista en gestió de residus i prevenció del malbaratament alimentari, serà la representant de la Fundació ENT al comitè estratègic del projecte ECOWASTE 4 FOOD. La trajectòria de la Fundació ENT en la matèria ha estat l’element que ha motivat a l’Agència de Residus de Catalunya a proposar-li formar-ne part. L’Agència de Residus de Catalunya juntament amb altres set socis europeus, formem part del projecte ECOWASTE4FOOD, en el marc del programa europeu INTERREG.

L’objectiu del projecte és d’una banda ajudar els socis a respondre millor a la reducció de residus alimentaris al llarg de tota la cadena alimentària mitjançant l’eco-innovació, com a part d’una estratègia territorial més global que asseguri l’accés a una quantitat suficient d’aliments nutritius a tota la població. I de l’altra, demostrar que els residus alimentaris poden ser l’origen d’una economia eficient en els recursos i respectuosa amb el medi ambient per als territoris. Els socis s’han compromès a millorar les seves polítiques en la matèria durant els quatre anys de durada del projecte i, en particular, en influir en el Programa Operatiu regional 2014-2020 dels fons FEDER.

La primera fase del projecte, de dos anys de durada (2017-2018), es dedica a l’aprenentatge interregional fins la definició d’un pla d’acció regional, intercanviant experiències i aprenent els uns dels altres. Durant aquests dos anys, un comitè estratègic està activament involucrat en la selecció i validació de bones pràctiques en cadascun dels territoris participants i la seva adaptació a la realitat regional, i tanmateix en aportar la seva experiència a les altres regions europees.

La segona fase, de dos anys més de durada (2019-2020), es dedicarà a la implementació dels plans d’acció regionals dissenyats en la primera fase. Les diferents entitats que formen part del comitè estratègic seran les que aplicaran les actuacions del pla d’acció prèviament definit i susceptibles de ser finançades amb aportacions procedents de Fons FEDER.

La primera reunió del comitè amb la presència de la Fundació ENT serà el proper 19 de desembre a la seu de l’Agència de Residus de Catalunya.