Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
La Fundació ENT dona suport al “Blue Manifiesto”, un pla de rescat per assolir uns oceans sans
| Notícies| 03/02/2020

Les ONG ambientals llancen un nou pla de rescat per aconseguir un oceà sa per 2030. 102 organitzacions mediambientals (1), liderades per Seas At Risk, BirdLife Europe, ClientEarth, Oceana, Surfrider Foundation Europe i WWF, han llançat el “Manifest Blau” (2). Aquest pla de rescat estableix accions concretes que hauran de realitzar en dates determinades, per tal de resoldre la situació de l’oceà i del litoral, cada cop més degradats i contaminats.

Per tenir èxit, els canvis s’han de produir tant a la terra com al mar. Les ONG fan una crida per:

  • Almenys el 30% de l’oceà tingui una protecció elevada o total el 2030
  • Es faci una completa transició cap a una pesca de baix impacte
  • Es garanteixi un oceà lliure de contaminació
  • Es planifiquin activitats humanes que permetin la recuperació de la riquesa dels ecosistemes marins

La situació dels ecosistemes marins a tot el món és terrible, tal com han assenyalat informes recents publicats pel Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de Nacions Unides i la Plataforma Intergovernamental de Ciència i Política sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics de Nacions Unides (3). Es requereix una actuació urgent, i Europa pot exercir un paper de lideratge en la resposta a aquest desafiament. Seguir les recomanacions del Manifest Blau col·locarà a Europa en el camí correcte per protegir i recuperar l’oceà, que es troba sotmès a una creixent amenaça i del qual depèn la vida a la Terra (4). Amb el Pacte Verd Europeu (5), la Comissió Europea s’ha compromès a posar en marxa estratègies reals centrades en el clima i la biodiversitat, que dirigiran la inversió i la legislació cap a un futur resilient enfront del clima i amb diversitat ecològica. Les ONG fan una crida a la Comissió Europea perquè s’asseguri que l’oceà formi part integrant d’aquestes estratègies seguint les directrius que es proposen en el Manifest Blau.

Monica Verbeek, Directora Executiva de Siguis At Risk, afirma: “L’oceà cobreix el 70% de la superfície de la Terra, mitiga el canvi climàtic i proporciona oxigen; és el sistema de suport de la planeta. Per poder realitzar les seves funcions vitals, l’oceà necessita estar sa i ple de vida. Fem una crida als líders polítics de la UE perquè el situïn en el centre de l’debat polític i facin realitat la salut de l’oceà. El Manifest Blau que es llança avui és la resposta Blava a el Pacte Verd Europeu.”

Lydia Chaparro, ecòloga marina de la Fundació ENT, indica que “recuperar la salut de l’oceà ha de ser part integral en la transició ecològica que pretenen dur a terme tant la Comissió Europea com el Govern espanyol. Per això, cal que la Unió Europea posi fi d’una vegada per sempre a dècades de sobrepesca i pràctiques pesqueres destructives, i estableixi un seguit de mesures que garanteixin la protecció dels hàbitats marins vulnerables, incloent els ecosistemes costaners. Només així es ajudarà a reforçar la resistència de l’oceà davant el canvi climàtic i a frenar l’alarmant pèrdua de biodiversitat”.

Bruna Camps, responsable de Política Marina de BirdLife per a Europa i Àsia Central, afirma: “Salvar els oceans significa salvar tant les espècies marines com els seus hàbitats. Es tracta de restablir de manera activa els nostres fons marins i aturar la pesca destructiva. És incomprensible que encara es permeti que els vaixells de pesca segueixin capturant de forma accidental dofins, aus i tortugues marines. Necessitem un canvi transformador per salvar els nostres oceans en els deu propers anys. La naturalesa marina es troba en crisi perquè no tenim el compromís de canviar l’statu quo , i no ens podem permetre seguir així. ”

Flaminia Tacconi, advocada per a assumptes de pesca de la UE de ClientEarth, afirma: “Per poder tenir uns oceans saludables en 2030, s’haurà d’implementar la legislació per a la pesca sostenible amb objectius mediambientals ambiciosos. També hem de promoure una sòlida cultura de compliment a través de decisions transparents, fiables i responsables a la UE. ”

Pascale Moehrle, Directora Executiva d’Oceana Europa, afirma: “La UE té més aigua que superfície terrestre i, com a potència econòmica mundial, hauria de donar exemple. Els mars de la UE són objecte d’un ús intensiu i cal restablir la seva riquesa original en un breu termini. La UE ha d’actuar amb urgència per garantir que tota la pesca sigui sostenible. Els responsables de prendre les decisions a la UE han d’actuar. Un oceà ple de vida significa ecosistemes mundials més saludables”.

Samantha Burgess, responsable de política marina de l’oficina europea de WWF, afirma: “Cal adoptar accions urgents per assegurar la resiliència de l’oceà davant l’emergència climàtica, començant per restaurar la biodiversitat marina. Una xarxa d’àrees marines protegides que cobreixi al menys el 30% de l’oceà i que compti amb pressupostos i plans de gestió a llarg termini, així com gestió planificada i sostenible per al restant 70%, contribuirà a la prosperitat dels ecosistemes marins. Perquè això es faci realitat, la UE ha d’assegurar l’aplicació efectiva de les seves polítiques”.

Blanca Bassas, responsable de l’àrea mediterrània de Surfrider Foundation Europe (delegació espanyola): “Escoltem als polítics i governants parlar de contaminació marina o declarar l’emergència climàtica però, tenen el coratge suficient per enfrontar els canvis que exigeix ​​el moment? Animem a l’estat a ser un exemple a seguir definint normatives fermes, valentes i eficaces”.

Eneko Aierbe portaveu de l’Àrea Marina d’Ecologistes en Acció remarca que “esdeveniments extrems com la borrasca Glòria, que recentment hem patit a la Mediterrània, posen de manifest que cal prendre les mesures proposades en aquest manifest al més aviat possible i han d’implicar un canvi profund de sistema i en la nostra relació amb els oceans”.

Les principals ONG mediambientals conviden als ciutadans, les institucions i les parts interessades a participar en les activitats gratuïtes organitzades durant la “Ocean Week” de el 3 a el 9 de febrer de al 2020 (6), per intercanviar experiències i solucions relatives als desafiaments a què s’enfronta la vida en els nostres oceans i les nostres comunitats costaneres.

NOTES

(1) Llista d’organitzacions que han signat el Manifest Blau: A Rocha (International Marine and Coastal Conservation Programme); Animal latitude; APECE – Portuguese Association for the Study and Conservation of Elasmobranchs; Archipelagos Institute of Marine Conservation; ASOC – Antarctic and Southern Ocean Coalition; Asociacion plataforma”El Chorlitejo”; BIOM association; BirdLfie Sverige; BirdLife Cyprus; Birdlife Europe and Central Asia; BirdLife Malta; BirdLife Suomi; Birdwatch Ireland; Bloom; Brot für die Welt; BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland; By the Ocean We Unite; Climate Action Network Europe; CCB – Coalition Clean Baltic; CFFA-CAPE; ClientEarth; Compassion in World Farming; Cork Env Forum; Cork nature network;  Deep Sea Conservation Coalition; Deep wave; DEPANA; DN – Danmarks Naturfredningsforening; DSM – Deutsche Stiftung Meeresschutz; ; DUH – Deutsche Umwelthilfe; Ecologistas En Accion; Ecos; EEB – European Environmental Bureau; ENT Foundation; Environmental Justice Foundation; FANC – Finnish Association for Nature Conservation; France Nature Environnement; Friends of the Black Sea; Friends of the Earth Europe; Fundajia Aquarium; Geota; Good fish foundation; Greenpeace; HOS – Hellenic Ornithological Society; IFAW – International Fund for Animal Welfare Europe; INCA – Iceland Nature Conservation Association; International Programme on the State of the Ocean; Irish Sea Sanctuary; Irish Wildlife Trust; Legambiante; Living Sea; LOB – Latvian Ornithological Society; LOD – Lithuanian Ornithological Society; LPN – Liga para a Protecção da Natureza; LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux; MARE Foundation; Mare Nostrum; Marevivo; MCS – Marine Conservation Society; MedReact; MedSOS; MEER; MIO-ECSDE -  Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development; Mundus Maris; NABU – Nature and Biodiversity Conservation Union; Natuurpunt; New Economics Foundation; Ocean and Climate Platform; Oceana; OceanCare; Oceanografica; OMA – Observatório do Mar dos Açores; Otop – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; Our Fish; PongPesca; Poseidonia green project; Project Aware; Prowildlife; Quercus; ReefCheck; Rethink Plastic Alliance; Retorna; RSPB – Royal Society for the Protection of Birds; SAR – Seas At Risk; Sciaena; SDN – Stichting de Nordzee; Sea First; SEO – Sociedad Española de Ornitología; Slowfood Germany; SMILO – Small Islands Organisation; SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves; SSNC – Swedish Society for Nature Conservation; Sunce; Surfrider Foundation Europe; SWAN – Sustainable Water Network; T&E – Transport and Environment; TNC – The Nature Conservancy; Tour des deux Amériques solidaire en voilier; Under the pole; WDC – Whale and Dolphin Conservation; WWF; Zero Waste Europe.

(2) El Manifiest Blau està disponible a: https://seas-at-risk.org/24-publications/1020-blue-manifesto-the-roadmap-to-a-healthy-ocean-in-2030.html 

(3) L’Informe especial sobre els Oceans i la criosfera en un Clima Canviant publicat pel Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de Nacions Unides analitza el creixent impacte de l’canvi climàtic a l’oceà i les seves nefastes conseqüències. https://www.ipcc.ch/2019/09/23/b-roll-ipcc-srocc/

L’Informe Global d’Avaluació sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics publicat per la Plataforma Intergovernamental de Ciència i Política sobre Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics de Nacions Unides mostra que la pèrdua global de biodiversitat està augmentant a un ritme alarmant, i ressalta el declivi perillós de la naturalesa i els ritmes accelerats de l’extinció d’espècies. https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

(4) L’oceà cobreix el 70% de la superfície de la terra, actua com un embornal de carboni vital, mitiga el canvi climàtic, regula els patrons climàtics i produeix oxigen.

(5) El Pacte Verd Europeu és la visió de la Comissió Europea per fer que Europa aconsegueixi la neutralitat climàtica en 2050. Proporciona accions per fomentar l’ús eficient dels recursos passant a una economia neta i circular i aturar el canvi climàtic, frenar la pèrdua de biodiversitat i reduir la contaminació. Subratlla les inversions necessàries i les eines de finançament disponibles i explica com assegurar una transició justa i inclusiva.

(6) De el 3 a el 9 de febrer de 2020, un grup d’ONGs mediambientals llançaran la “Ocean Week”. Durant aquesta setmana es debatrà, s’intercanviaran experiències i solucions en una sèrie d’esdeveniments sobre els desafiaments a què s’enfronta l’oceà. El programa de l’Ocean Week està disponible a www.oceanweek.eu

Blue manifiesto

Lydia Chaparro, ecòloga marina de la Fundació ENT, indica que “recuperar la salut de l’oceà ha de ser part integral en la transició ecològica que pretenen dur a terme tant la Comissió Europea com el Govern espanyol. Per això, cal que la Unió Europea posi fi d’una vegada per sempre a dècades de sobrepesca i pràctiques pesqueres destructives, i estableixi un seguit de mesures que garanteixin la protecció dels hàbitats marins vulnerables, incloent els ecosistemes costaners. Només així es ajudarà a reforçar la resistència de l’oceà davant el canvi climàtic i a frenar l’alarmant pèrdua de biodiversitat”.