El document “Enfortiment de la Sostenibilitat i el foment de Rendició de Comptes. 2016 Recomanacions específiques per país en suport del Cicle semestral europeu 2016” està liderat per Green Budget Europe, CEE Bankwatch, EEB i WWF i inclou mesures econòmiques específiques de cada país per avançar cap a una economia més sostenible i energèticament eficient. La Fundació ENT ha preparat les recomanacions específiques per Espanya.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el document[/link]El documento “Fortalecimiento de la Sostenibilidad y el fomento de Rendición de Cuentas. 2016 Recomendaciones específicas por país en apoyo del Ciclo semestral europeo” está liderado por Green Budget Europe, CEE BankWatch, EEB y WWF e incluye medidas económicas específicas de cada país para avanzar hacia una economia más sostenible y energeticamente eficiente. La Fundació ENT ha preparado las recomendaciones específicas para España.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el documento[/link]The document “Strengthening Sustainability and fostering Accountability. 2016 Country-Specific Recommendations in Support of the European Semester Cycle” is led by Green Budget Europe, CEE BankWatch, EEB and WWF and includes specific country-specific economic measures to advance towards more sustainable and energy efficient national economies. Fundació ENT has prepared the specific recommendations for Spain.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Document[/link]