Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
La Fundació ENT contribueix a les recomanacions específiques per país en suport al cicle semestral europeu 2016
| | Notícies| 28/12/2015

El document “Enfortiment de la Sostenibilitat i el foment de Rendició de Comptes. 2016 Recomanacions específiques per país en suport del Cicle semestral europeu 2016″ està liderat per Green Budget Europe, CEE Bankwatch, EEB i WWF i inclou mesures econòmiques específiques de cada país per avançar cap a una economia més sostenible i energèticament eficient. La Fundació ENT ha preparat les recomanacions específiques per Espanya.

Consulta el document