El document “Enfortiment de la Sostenibilitat i el foment de Rendició de Comptes. 2016 Recomanacions específiques per país en suport del Cicle semestral europeu 2016” està liderat per Green Budget Europe, CEE Bankwatch, EEB i WWF i inclou mesures econòmiques específiques de cada país per avançar cap a una economia més sostenible i energèticament eficient. La Fundació ENT ha preparat les recomanacions específiques per Espanya.

Consulta el document