En el marc del projecte ENGAGE, la Fundació ENT dona suport a tècnic a la Generalitat de Catalunya per a dur a terme diferents plans participatius d’adaptació al canvi climàtic a l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus i del litoral del Baix Empordà. En aquest sentit, us animem a participar al procés participatiu per definir aquests plans.

Trobareu tota la informació sobre el procés en els següents enllaços: