A finals de l’any 2010 es creava la Fundació ENT. Des de llavors, la Fundació ha realitzat més de 70 projectes d’una àmplia varietat de temàtiques per més de 60 organitzacions i institucions diferents, sempre des de la visió d’avançar cap a una societat ecològicament sostenible i socialment justa. Hem realitzat projectes sobre la gestió i tractament dels residus, protecció del medi marí, lluita contra el canvi climàtic, mesures per millorar l’eficiència energètica, etc. i ho hem fet a Catalunya, Europa, Amèrica Llatina i Àfrica.
Avui, 10 anys després, la Fundació ENT vol donar les gràcies a totes les persones i organitzacions que han confiat en nosaltres i a aquelles que han treballat en el nostre projecte i, per tant, contribuït al nostre creixement i consolidació. En aquest sentit, la Fundació ENT es reafirma en la voluntat de contribuir a la transformació social a través de l’execució de projectes innovadors i/o socialment rellevants en l’àmbit del desenvolupament sostenible, i la comunicació dels seus resultats.
Gràcies
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]A finales del año 2010 se creaba la Fundació ENT. Desde entonces, la Fundació ha realizado más de 70 proyectos de una amplia variedad de temáticas para más de 60 organizaciones e instituciones diferentes, siempre desde la visión de avanzar hacia una sociedad ecológicamente sostenible y socialmente justa. Hemos realizado proyectos sobre la gestión y tratamiento de los residuos, protección del medio marino, lucha contra el cambio climático, medidas para mejorar la eficiencia energética, etc. y lo hemos hecho en Cataluña, Europa, América Latina y África.
Hoy, 10 años después, la Fundació ENT quiere dar las gracias a todas las personas y organizaciones que han confiado en nosotros y a aquellas que han trabajado en nuestro proyecto y, por tanto, contribuido a nuestro crecimiento y consolidación. En este sentido, la Fundació ENT se reafirma en la voluntad de contribuir a la transformación social a través de la ejecución de proyectos innovadores y/o socialmente relevantes en el ámbito del desarrollo sostenible, y la comunicación de sus resultados.
Gracias
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]