Ignasi Puig (ENT) i Jordi Roca (UB) són els autors de l’article titulat “La fiscalitat com a instrument de política ambiental”, recollit dins el llibre “Cap a un model efectiu i equitatiu. El medi ambient en el present i el futur” editat pel Col·legi d’Economistes de Catalunya. El llibre vol plasmar en una publicació les ponències del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya.

La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes d’eficiència i d’equitat. Una eina potent per actuar front aquesta problemàtica és la fiscalitat ambiental. Catalunya ha estat capdavantera en fiscalitat sobre els residus i sobre l’aigua, però no així en altres àmbits (sòl, contaminació atmosfèrica, etc.), on hi ha un ampli recorregut. La contribució descriurà la situació de partida i plantejarà algunes possibilitats d’actuació en matèria de fiscalitat ambiental.