En el marc del projecte CEPRiE, la Fundació ENT i Green Budget Europe conjuntament amb altres institucions, hem estat impulsant l’adopció de mesures de fiscalitat ambiental en la reforma fiscal anunciada pel Govern estatal. Entre d’altres, es va elaborar aquest document de propostes per a ser contemplades en la reforma.

Tot i les recomanacions explícites de la Comissió Europea a l’estat espanyol d’incloure mesures de fiscalitat ambiental, i malgrat algunes recomanacions interessants de l’informe de la Comissió d’experts, la reforma presentada pel Govern estatal no inclou cap avenç en aquest sentit. Fins i tot al contrari, ja que es preveuen nous beneficis fiscals per als grans consumidors d’electricitat i la supressió de la deducció per inversions mediambientals en l’Impost sobre Societats.
Des d’ENT, i en el marc del projecte CEPRiE, presentarem esmenes al Projecte de Llei, les farem arribar als diferents partits polítics i intentarem que tinguin el major recolzament possible de cara a la seva possible inclusió durant el tràmit parlamentari a les Corts Generals espanyoles.