L’emissió de contaminants de l’aire té efectes perjudicials sobre el medi ambient i la salut humana. Actualment, les comunitats autònomes d’Espanya apliquen impostos sobre la contaminació de l’aire. Aquest article realitza una anàlisi comparativa d’aquests impostos, presentant les seves característiques principals, els seus ingressos i les possibles fortaleses i debilitats. A més, el document analitza les possibilitats de reforma dels impostos estudiats, la seva possible aplicació a la resta de les comunitats autònomes i les opcions per harmonitzar a nivell nacional, tenint en compte les regulacions existents.

autoria

Ignasi Puig

data

2018

publicació

Papeles de trabajo – Instituto de Estudios Fiscales

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2018) La efectividad de los impuestos sobre la contaminación atmosférica en España. Papeles de trabajo, Instituto de Estudios Fiscales, 4/2018