La Fundació ENT, en col·laboració amb les organitzacions Sciaena i Ecologistes en Acció, ha analitzat per cinquè any consecutiu les llistes de la Comissió Europea sobre les pesqueries de la UE en línia amb el rendiment màxim sostenible (RMS) per al període 2015-2020.
L’informe publicat planteja un seguit de dubtes pel que fa a la metodologia utilitzada per la Comissió, i mostra que, al 2020, el nombre de límits de pesca establert “en línia amb el RMS” a la UE s’ha sobreestimat en un 29%.

Per permetre la recuperació de les poblacions de peixos a nivells sostenibles, la Política Pesquera Comunitària (PPC) exigeix ​​que l’índex d’explotació del rendiment màxim sostenible (RMS) s’assoleixi al 2015, si això és possible, i com a molt tard al 2020 per a totes les poblacions. No obstant això, tot i que ja han passat més de cinc anys des de l’entrada en vigor de la PPC, encara segueix havent-hi nombroses incerteses sobre el nombre real de poblacions capturades a nivells sostenibles a la UE, és a dir, el nombre de Totals Admissibles de Captures (TAC) en línia amb les recomanacions científiques basades en el RMS.

Des de desembre de 2014, després de les decisions acordades anualment pel Consell de Ministres de Pesca de la UE, la Comissió Europea (CE) publica la seva llista informant sobre quines poblacions capturades a l’Atlàntic nord-oriental, el Mar del Nord i el Mar Bàltic es consideren “en línia amb el RMS” (veure per exemple la llista per al 2020). No obstant això, les entitats autores de l’informe adverteixen que “si bé aquestes comunicacions són essencials per poder mesurar els progressos realitzats pels ministres de Pesca de la UE a l’hora d’establir límits de pesca sostenibles, contenen incoherències significatives que fan impossible avaluar el progrés real cap a l’assoliment de l’objectiu del RMS establert en la PPC, és a dir, cap al requisit legal de posar fi a la sobrepesca”.

En particular, l’informe realitzat per les entitats mostra que, segons la Comissió, 7 nous TAC estan “en línia amb el RMS” en 2020. No obstant això, l’anàlisi en detall de la llista publicada per la Comissió mostra que cap d’aquests 7 límits de pesca pot considerar-se nou i/o en línea amb el RMS en 2020 (veure llista detallada al final de l’informe). Aquesta anàlisi també revela que el nombre de TAC considerats “en línia amb el RMS” ha estat sobreestimat per la Comissió cada any. Aquesta sobreestimació es deu al fet que la Comissió ha inclòs en la seva llista:

  • Diversos límits de pesca per als quals els ministres de Pesca van acordar establir el seu TAC per sobre del criteri científic sobre el RMS; per sobre de el criteri de precaució o; entre d’altres, per sobre del consell científic de zero captures (casos per exemple del Salmó al Bàltic; Galls al Mar d’Irlanda; Lluç del nord; etc.) o perquè,
  • Diversos límits de pesca inclosos en la llista tenen consells parcials o nuls sobre el RMS, o perquè algunes poblacions o Unitats Funcionals no estan definides pel ICES/CIEM (casos per exemple dels Galls al Golf de Biscaia; Cigala al Mar Cèltic i Mar d’Irlanda; entre d’altres).

En conjunt, l’informe comparatiu revela que, al 2020, uns 18 TAC no poden considerar-se “en línia amb el RMS” i han de ser eliminats de la llista. Això implica que només 44 dels 62 TAC inclosos aquest any en la llista de la CE poden considerar-se realment “en línia amb el RMS”, de manera que la Comissió ha sobreestimat en un 29% el nombre de TAC establerts en línia amb el RMS al 2020.

Al analitzar les dades des d’una perspectiva més àmplia, l’informe assenyala que, de mitjana, la Comissió ha sobreestimat en un 19% el nombre de TAC establerts en línia amb el RMS des 2015. Així doncs, el nombre total de TAC establerts “en línia amb el RMS” seria, segons aquest informe realitzat per la Fundació ENT: 30 (en lloc de 36) TAC per al 2015, 29 (en lloc de 38) TAC per a 2016, 37 (en lloc de 47) TAC per 2017, 50 (en lloc de 53) TAC per 2018, 49 (en lloc de 59) TAC per 2019 i només 44 (en lloc de 62) TAC per a 2020.

En vista dels resultats, l’informe posa de manifest que la disminució en el nombre de límits de pesca establerts “en línia amb el RMS” és una tendència preocupant que demostra que el progrés cap a la fi de la sobrepesca s’ha revertit en els últims dos anys, el que demostra una alarmant manca de progrés tenint en compte la pròpia obligació legal de la UE, que té com a data límit per establir límits de pesca sostenibles per a totes les poblacions el 2020.

Com a conseqüència, la Fundació ENT, Sciaena i Ecologistes en Acció encoratgen a la Comissió Europea a tenir en compte totes les preocupacions i recomanacions contingudes en l’informe. En particular, posen l’accent en la necessitat que la Comissió i els ministres de Pesca de la UE augmentin significativament els seus esforços per posar fi amb la sobrepesca. Per això, les entitats demanen que totes les possibilitats de pesca per 2021 (incloses les d’espècies d’aigües profundes) s’estableixin en línia amb les recomanacions científiques, i assegurant també l’aplicació del criteri de precaució, tal com es defineix en la PPC.

Finalment, i degut als nombrosos reptes actuals que enfronta el sector com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, Lydia Chaparro, ecòloga marina de la Fundació ENT i autora de l’informe, vol aprofitar l’ocasió per assenyalar que “ara resulta més important que mai preservar la viabilitat de el sector assegurant pesqueries sostenibles. A més, donada la delicada situació actual, caldria que s’establissin mesures per afavorir la tan necessària transició cap a un sector pesquer de baix impacte i assegurar la recuperació de totes les poblacions de peixos i ecosistemes marins a nivells saludables, aspectes que permetrien augmentar la resiliència de la natura i de les persones en el futur”.

Informe (PDF)

Informe online (Issuu)