Els dies 13 i 14 de juny s’ha celebrat al Danish Technological Institute (Copenhagen) el Kick-Off meeting del projecte WOODCIRCLES, que compta amb la participació de la Fundació ENT. Es tracta d’una Innovation Action dins del programa Horizon Europe, que tindrà una durada de 4 anys i està liderat pel Danish Technological Institute. La Fundació ENT coordina el paquet de treball sobre “Sostenibilitat i avaluació d’impactes”.

WOODCIRCLES desenvoluparà solucions circulars innovadores per a la construcció sostenible en fusta per ajudar a reduir la dependència d’Europa dels recursos no renovables, reduir les emissions de GEH, reduir la generació de residus i oferir embornals de carboni a llarg termini i la substitució de productes de origen fòssil i intensius en carboni. Sobre la base de les necessitats identificades i els potencials de mercat, el consorci desenvoluparà noves cadenes de valor per al reciclatge de residus de fusta i solucions optimitzades de sistemes de construcció de disseny per al desmuntatge per augmentar significativament les taxes de reciclatge de fusta a la construcció. WOODCIRCLES integrarà eines i solucions digitals a tots els desenvolupaments i crearà models digitals a gran escala. La participació activa de les ciutats sòcies i els seus ecosistemes de construcció mitjançant activitats de participació conjunta tècniques i temàtiques augmentarà el desplegament. Tots els materials, components i prototips de sistemes desenvolupats es demostraran, provaran i documentaran completament, inclosa l’avaluació de la sostenibilitat, per a la seva acceptació immediata al mercat.