Els propers 14 i 15 d’octubre, la Fundació ENT organitzarà i liderarà el kick-off meeting del projecte BIOCIRCULARCITIES, finançat pel programa Horizon d’innovació i recerca de la UE H2020-BBI-JTI-2020 under Grant Agreement No 101023516.

En aquesta reunió, els socis del consorci distribuiran les activitats a realitzar al calendari. BIOCIRCULARCITIES és un projecte de dos anys que té com a objectiu donar suport al desenvolupament del marc normatiu i fulls de ruta innovadors alineats amb els principis de la bioeconomia circular, centrat en els “residus biobasats” i basat en la cocreació de coneixement gràcies a processos participatius amb múltiples actors.