ENT ha realitzat diversos estudis i treballs de recerca vinculats a la justícia ambiental, i en particular sobre com aplicar aquest concepte per part de l’administració pública. La perspectiva de justícia ambiental és comuna a molts dels nostres projectes, en aquesta secció presentem breument alguns dels més destacats i específics.

Un dels de major abast és el projecte de recerca activista ENTITLE, que es va iniciar l’any 2012 i finalitzarà al 2016. ENTITLE es un projecte finançant per la Unió Europea dins el programa Marie Curie, del programa de recerca FP7, coordinat per l’ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona, i on participem conjuntament amb 10 partners més. ENTITLE servirà per formar a 17 investigadors al camp de l’Ecologia Política, facilitant-los una formació teòrica i metodològica. La recerca i la formació es centra en cinc eixos: conflictes ambientals, moviments ambientals, desastres naturals, canvis a la producció i justícia ambiental i democràcia. La recerca es portarà mitjançant casos d’estudi específics als centres que formen part de la xarxa creada mitjançant aquest projecte. Al cas d’ENT ens centrem en l’àmbit de l’aqüicultura, els residus i el canvi climàtic. Una descripció completa del projecte la podeu trobar aquí.

Al període 2007-2010 ENT va realitzar, un altre projecte de recerca i desenvolupament finançat per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca), a través del qual vam fer un complert estudi sobre les opcions de les quals disposa l’administració pública catalana per a introduir polítiques d’equitat ambiental. Com a resultat d’aquest treball de recerca l’any 2011 es va portar a terme la tesis doctoral Justícia Ambiental a Catalunya: anàlisi i propostes d’actuacció per a l’administració pública.

L’any 2007 vam portar a terme per l’Ajuntament de Barcelona l’“Estudi metodològic d’equitat ambiental a Barcelona. En ell vam proposar una metodologia per analitzar la situació d’equitat-inequitat ambiental a la ciutat de Barcelona. Inclou una anàlisi de les dades existents, una proposta metodològica, la detecció de possibles mancances i l’elaboració de propostes d’actuació.

L’any 2006, per encàrrec del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, va fer l’estudi L’equitat ambiental a Catalunya: marc conceptual, aplicabilitat i diagnosi. En aquest projecte, per primera vegada a Catalunya, es va establir el marc conceptual de què volia dir equitat ambiental al nostre entorn, es va fer un estudi comparatiu internacional sobre com es relaciona l’administració pública amb aquesta temàtica, i es va fer una diagnosis prèvia a Catalunya amb la finalitat d’estudiar alguns aspectes de com es reparteixen determinats impactes ambientals al territori i sobre els ciutadans. A partir de les conclusions es van establir algunes propostes d’actuació i es va publicar el llibre Equitat ambiental a Catalunya. Integració de les dimensions ambiental,territorial i social a la presa de decisions.

autoria

ENT environment & management

data

2006-…

client

Varis