El professor Joan Martínez Alier (ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona) va ser el protagonista de la sessió PensamENTs de maig i que es titulà “Circularitat, entropia, conflictes ecològics i combustibles incremables”.

Joan Martinez-Alier és catedràtic del Departament d’Economia i Historia Econòmica i investigador de l’ICTA, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es autor d’Ecological Economics: Energy, Environment and Society (1987) i The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation (2002). Es membre fundador i ex-president de la International Society for Ecological Economics. Ha estat membre del comitè científic de l’Agència Europea de Medi Ambient (2000-08). També és co-editor dels llibres Getting down to earth: practical applications of Ecological Economics (1996), Rethinking Environmental History. World-System History and Global Environmental Change (2007), Recent Developments in Ecological Economics (2008), i de la col.lecció Ecological Economics and Human Well-Being amb Oxford U.P., Delhi.