Sota el títol “Europe’s Critical Raw Materials Act and the rise of Green Extractivism” Diego Francesco Marin (European Environment Bureau) has estat el protagonista de la sessió de PensamENTs celebrada el 15 de febrer de 2023.

Els PensamENTs són sessions online que organitza ENT per tal de debatre i reflexionar sobre temàtiques relacionades amb el medi ambient. ENT convida un expert a cada sessió, que exposa la seva ponència i seguidament, s’obra a les preguntes i el debat.

Les sessions de PensamENTs tenen la durada d’una hora i una freqüència mensual. Són obertes a tothom i són gratuïtes. Cal, però, inscriure’s per accedir a cada sessió.