El proper 25 d’abril, Itziar Müller (ENT) presentarà el projecte que ENT ha realitzat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic titulat “Diagnosi de la reutilització a la compra pública”. La presentació serà online de 10 a 11 del matí.

Aquesta diagnosi és un dels projectes incorporats en el R-Pla (Pla d’acció per a la competitivitat dels centres de reutilització a Catalunya (2022-2023)) que es va desenvolupar dins de l’àmbit del projecte SUBTRACT en el qual va participar l’Agència de Residus de Catalunya, i té per objectiu avaluar l’estat d’integració de la reutilització a la compra pública a nivell europeu, i identificar exemples de bones pràctiques, de les quals posteriorment s’analitza la seva viabilitat d’implantació en territori català.

L’objectiu de l’actede presentació és donar a conèixer els resultats de la “Diagnosi de la reutilització a la compra pública”. La Diagnosi presenta experiències de reutilització en la contractació d’administracions públiques catalanes i analitza Bones Pràctiques europees dels sectors de la construcció, el mobiliari, el tèxtil i l’equipament informàtic.

 

Inscripcions