Irmak Ertör (fellow d’ENT) és una de les editores de número especial sobre “decreixement blau” que ha estat publicat a la revista Sustainability Science. Conjuntament amb la Dra. Maria Hadjimichael han escrit l’editorial sota el títol “Blue degrowth and the politics of the sea: rethinking the blue economy” (Decreixement blau i polítiques de la mar: repensar l’economia blava) i han recopilat 10 articles escrits per autors i autores de diferents àmbits de les ciències socials amb una mirada crítica sobre temes marins i sobre els debats actuals al voltant del creixement blau. Els articles es basen en investigacions de diferents geografies com Islàndia, Namíbia, Turquia i Papua Nova Guinea, entre d’altres, i inclouen una crítica de diferents dimensions de les estratègies de creixement blau i diferents sectors industrials que el promouen.
| La Dra. Irmak Ertör és Assistant professor a l’Ataturk Institute – Bogazici University, especialista en ecologia política i economia ecològica de pesca i aqüicultura.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a la publicació[/link]Irmak Ertör (fellow de ENT) es una de las editoras del número especial sobre “decrecimiento azul” que ha sido publicado en la revista Sustainability Science. Conjuntamente con la Dra. Maria Hadjimichael han escrito el editorial bajo el titulo “Blue degrowth and the politics of the sea: rethinking the blue economy” (Decrecimiento azul y políticas del mar: repensar la economía azul) y han juntado 10 artículos escritos por autores y autoras de diferentes ámbitos de las ciencias sociales con una mirada crítica sobre temas marinos y sobre los debates actuales alrededor del crecimiento azul. Los artículos se basan en investigaciones de diferentes geografias como Islandia, Namibia, Turquia y Papua Nueva Guinea, entre otras, y incluyen una critica de diferentes dimensiones de las estrategias del crecimiento azul y diferentes sectores industriales que lo promueven.
| La Dra. Irmak Ertör es Assistant professor en el Ataturk Institute – Bogazici University, especialista en ecología política y economía ecológica de pesca y acuicultura.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso a la publicación[/link]