Irene Castells, ambientòloga amb experiència com a educadora i divulgadora ambiental, finalitza avui la seva estada a la Fundació ENT. La seva incorporació el passat abril de 2022 com a estudiant en pràctiques va anar vinculada al suport a l’edició de la revista “Ecología Política. Cuadernos de debate internacional”, així com tasques d’actualització de dades de l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus.

La contractació de la Irene Castells per la Fundació ENT per tasques de suport a l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus s’ha efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre. Aquesta actuació ha estat impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandemia de COVID-19.