L’any 2009, els Acords d‘Associació Econòmica (EPA) que la Unió Europea plantejava als països africans van aixecar protestes de les organitzacions socials africanes i van topar amb les reticències, sinó amb l’oposició, dels seus governs. Es donava la paradoxa, doncs, que els suposats beneficiaris rebutjaven uns tractats que la Comissió Europea plantejava en clau de desenvolupament i que pressionava per fer signar el més aviat possible. Per què es va donar aquesta situació? Quins interessos i quines propostes defensaven els representants espanyols que participaven en les negociacions?

La pesca artesanal senegalesa es veia afectada per la competència de la pesca industrial exercida per vaixells estrangers, en bona part espanyols i amb suport econòmic públic. Paral·lelament, l’Estat Espanyol jugava un paper destacat en les polítiques pesqueres europees i en la inclusió d’aquest sector dins de les negociacions dels EPA. Quins són els mecanismes que feien possible aquesta ingerència espanyola i europea?

Aquest estudi constata que, dissortadament, els interessos econòmics europeus perjudiquen el desenvolupament d’Àfrica i que els poders públics prioritzen les grans empreses per davant de les poblacions africanes.

autoria

Miquel Ortega | Maria Mestre

data

2009

publicació

SETEM Catalunya

referència bibliogràfica

Losa, S., Ortega Cerdà, M., Mestre, M., Tarafa, G., Schimpf, A. (2009) Interessos econòmics espanyols a les negociacions comercials Europa-Àfrica. La pesca de Senegal com a exemple. SETEM Catalunya. Col·lecció incidència, 1, 70 pp.