El projecte té com a objectiu realitzar un recull i comparació sistemàtica d’instruments fiscals disponibles per donar suport a la implementació de l’economia circular a Espanya, així com una valoració sobre la seva aplicabilitat a mig termini. Per aconseguir aquest objectiu es realitzarà una revisió dels aspectes teòrics, pràctics, legals i fiscals que comporta l’economia circular com a marc de treball a la Unió Europea, i en particular el marc teòric establert per la Fundació Ellen MacArthur. A continuació es realitzarà una revisió exhaustiva i sistemàtica de la literatura per identificar aquelles eines fiscals que donin suport a la implantació de l’economia circular, amb particular interès per la seva aplicació a Espanya. Aquestes eines podrien incloure instruments ja existents que requeririen d’una reforma, o bé instruments encara no aplicats a l’estat. Amb els resultats de la revisió es procedirà a caracteritzar les eines d’acord amb determinades variables analítiques, entre d’altres, el punt de la cadena de valor i on s’apliquen, les escales a les que poden ser rellevants (local, regional, nacional), la justificació de l’instrument en qualitat d’eina per a l’economia circular o les principals barreres per a la seva aplicació.

autoria

Fundació ENT

data

2018

client

Instituto de Estudios Fiscales