L’informe “Instruments econòmics de política forestal” fou un encàrrec del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que tingué per objecte efectuar propostes de finançament en el marc del Pla General de Política Forestal de Catalunya 2005-2014 –en procés d’elaboració en el moment de fer l’informe– per tal de disposar de recursos suficients per al manteniment d’una política forestal adequada. L’informe també efectuà propostes per a la compensació de les externalitats positives atribuïbles a les superfícies forestals.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]

El informe “Instrumentos económicos de política forestal” fue un encargo del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que tenía por objeto efectuar propuestas de financiación en el marco del Pla General de Política Forestal de Catalunya 2005-2014 –en proceso de elaboración en el momento de hacer el informe– con el fin de disponer de recursos suficientes para el mantenimiento de una política forestal adecuada. El informe también efectuó propuestas para la compensación de las externalidades positivas atribuibles a las superficies forestales.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Centre Tecnològic Forestal de Catalunya[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Centre de la Propietat Forestal