L’increment de la pràctica de la recol·lecció de bolets ha esdevingut un problema a molts punts de Catalunya, que pateixen sobrefreqüentació. Per a la regulació d’aquesta pràctica existeixen condicionants normatius, econòmics, administratius i d’altre tipus que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar una regulació efectiva. La participació de diversos propietaris, la delimitació acurada de l’àrea de regulació i dels espais de transició cap a les zones no regulades i la cerca de la complicitat de l’entorn proper i de l’Administració en el seu desenvolupament i consolidació són factors condicionants del seu èxit.

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

2n Congrés Forestal Català

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2007) Instruments de regulació i compensació de l’ús social derivat de l’aprofitament micològic en finques privades forestals. 2n Congrés Forestal Català, Tarragona, 25-28 de setembre.