L’increment de la pràctica de la recol·lecció de bolets ha esdevingut un problema a molts punts de Catalunya, que pateixen sobrefreqüentació. Per a la regulació d’aquesta pràctica existeixen condicionants normatius, econòmics, administratius i d’altre tipus que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar una regulació efectiva. La participació de diversos propietaris, la delimitació acurada de l’àrea de regulació i dels espais de transició cap a les zones no regulades i la cerca de la complicitat de l’entorn proper i de l’Administració en el seu desenvolupament i consolidació són factors condicionants del seu èxit.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2007[/data]
[publicacio]2n Congrés Forestal Català[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2007) Instruments de regulació i compensació de l’ús social derivat de l’aprofitament micològic en finques privades forestals. 2n Congrés Forestal Català, Tarragona, 25-28 de setembre.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El incremento de la práctica de la recolección de setas se ha convertido en un problema en muchos puntos de Cataluña, que sufren sobrefrecuentación. Para la regulación de esta práctica existen condicionantes normativos, económicos, administrativos y de otro tipo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una regulación efectiva. La participación de varios propietarios, la delimitación precisa del área de regulación y de los espacios de transición hacia las zonas no reguladas y la búsqueda de la complicidad del entorno próximo y de la Administración en su desarrollo y consolidación son factores condicionantes de su éxito.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[publicacio_es]2n Congrés Forestal Català[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2007) Instruments de regulació i compensació de l’ús social derivat de l’aprofitament micològic en finques privades forestals. 2n Congrés Forestal Català, Tarragona, 25-28 de setembre.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2007

publicació

2n Congrés Forestal Català

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2007) Instruments de regulació i compensació de l’ús social derivat de l’aprofitament micològic en finques privades forestals. 2n Congrés Forestal Català, Tarragona, 25-28 de setembre.