L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb el suport de la Mancomunitat Penedès Garraf ha encarregat un estudi a ENT que preveu desenvolupar-se en diverses fases: després d’una primera de diagnosi de la situació actual de la recollida i tractament de residus, se’n preveuen una segona i una tercera d’elaboració de propostes de millora del servei de recollida actual i de dimensionament del model òptim escollit. En una darrera fase es preveu l’adaptació de les ordenances actuals així com la formulació de propostes i consells per a introduir aspectes de fiscalitat dels residus a les taxes municipals.