Skip to main content

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat disposa d’un Pla de Prevenció de Residus que inclou la reutilització de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) entre els seus objectius. A més, el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, estableix objectius de reutilització de RAEEs per als anys 2017 i 2018 que requereixen d’accions d’impuls a aquesta opció de gestió.

Per tot plegat l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ens ha encarregat un projecte per promoure la reutilització de RAEEs al municipi, amb accions adreçades a la ciutadania, als comercialitzadors d’aparells elèctrics i electrònics i a la deixalleria municipal. El projecte, que té un calendari de 7 mesos, compta amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya a través de la convocatòria de subvencions per accions de prevenció de residus.