En el marc del projecte “INARBIO -Innovación en la pesca mediterránea con artes biosostenibles” de la Fundación Biodiversidad, liderat per l’Institut de Ciències del Mar-CSIC, la Fundació ENT ajudarà a l’equip del projecte mitjançant l’elaboració d’un informe tècnic divulgatiu sobre la problemàtica de les xarxes fantasmes a la Mediterrània i l’explicació de la prova pilot que es portarà a terme en aquest projecte.
El projecte vol valorar l’efecte de la solució tècnica al problema dels descarts pesquers i la pesca fantasma en ecosistemes costaners on es porten a terme pesqueries amb tresmalls. La solució tècnica es basa en l’ús d’un material plàstic biosostenible (material PBSAT desenvolupat per l’empresa S-ENPOL (grup SAMSUNG) de Corea del Sud) en tresmalls comercials.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]En el marco del proyecto “INARBIO -Innovación en la pesca mediterránea con artes biosostenibles” de la Fundación Biodiversidad, liderado por el Instituto de Ciencias del Mar-CSIC, la Fundació ENT ayudará al equipo del proyecto mediante la elaboración de un informe técnico divulgativo sobre la problemática de las redes fantasmas en el Mediterráneo y la explicación de la prueba piloto que se llevará a cabo en este proyecto.
El proyecto quiere valorar el efecto de la solución técnica al problema de los descartes pesqueros y la pesca fantasma en ecosistemas costeros donde se llevan a cabo pesquerías con trasmallo. La solución técnica se basa en el uso de un material plástico biosostenible (material PBSAT desarrollado por la empresa S-ENPOL (grupo SAMSUNG) de Corea del Sur) en trasmallos comerciales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]