La Fundació ENT participem en el nou projecte de voluntariat ambiental al municipi de Bellreguard (València). Aquest projecte, liderat des de la Llar Juvenil de Bellreguard i que sorgeix dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de la localitat, beca a joves de 14 a 25 anys per a portar a terme accions de conservació i millora a diversos espais naturals del terme. Des de la Fundació ENT portem a terme el procés formatiu i d’execució de les activitats al llarg de 9 jornades que s’executaran entre els mesos d’octubre i desembre de 2020.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT participamos en el nuevo proyecto de voluntariado ambiental en el municipio de Bellreguard (Valencia). Este proyecto, liderado desde la Llar Juvenil de Bellreguard y que surge de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de la localidad, beca a jóvenes de 14 a 25 años para llevar a cabo acciones de conservación y mejora en diversos espacios naturales del término. Desde la Fundació ENT llevamos a cabo el proceso formativo y de ejecución de las actividades a lo largo de 9 jornadas que se ejecutarán entre los meses de octubre y diciembre de 2020.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]