El nou projecte de recerca es titula “Technological progress and environmental limits: looking for solutions for the Jevons Paradox” i té prevista una durada de 2 anys (2019-2020). El projecte està finançat mitjançant un ajut Beatriu de Pinós obtingut per Jaume Freire (Fundació ENT).

L’objectiu principal de la investigació és obtenir una millor comprensió de la Paradoxa de Jevons i les seves solucions potencials. La investigació indagarà quines intervencions governamentals poden minimitzar la paradoxa de Jevons, així com l’exploració dels seus límits, a través del cas d’estudi de Catalunya.

 

Pàgina web ‘Jevons project’