El nou projecte de recerca es titula “Technological progress and environmental limits: looking for solutions for the Jevons Paradox” i té prevista una durada de 2 anys (2019-2020). El projecte està finançat mitjançant un ajut Beatriu de Pinós obtingut per Jaume Freire (Fundació ENT).
L’objectiu principal de la investigació és obtenir una millor comprensió de la Paradoxa de Jevons i les seves solucions potencials. La investigació indagarà quines intervencions governamentals poden minimitzar la paradoxa de Jevons, així com l’exploració dels seus límits, a través del cas d’estudi de Catalunya.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Pàgina web ‘Jevons project’[/link]El nuevo proyecto de investigación se titula “Technological progress and environmental límites: looking for solutions for the Jevons Paradox” y tiene prevista una duración de 2 años (2019-2020). El proyecto está financiado mediante una ayuda Beatriu de Pinós obtenida por Jaume Freire (Fundació ENT).
El objetivo principal de la investigación es obtener una mejor comprensión de la Paradoja de Jevons y sus soluciones potenciales. La investigación indagará qué intervenciones gubernamentales pueden minimizar la paradoja de Jevons, así como la exploración de sus límites, a través del caso de estudio de Cataluña.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Página web ‘Jevons project’[/link]A Beatriu de Pinós research grant from the Generalitat de Catalunya has been obtained by Jaume Freire González (ENT Foundation). The main objective of the project is to obtain a better understanding of the Jevons’ Paradox and its potential solutions. We will investigate how government interventions can minimise the Jevons’ Paradox, and where is its limit through the case study of Catalonia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]‘Jevons project’ website[/link]