“Marxuquera Verda” és el nom del projecte que la Fundació ENT contribuirà a coordinar i executar a Gandia (La Safor) en les properes setmanes. Concretament, es tracta de la segona fase del projecte de participació ciutadana per a la restauració ambiental de l’incendi de Marxuquera de l’any 2018. El programa de conservació, coneixement i difusió de l’entorn, pioner al territori valencià, va estar premiat l’any passat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Els indicadors mostren que la restauració realitzada es darrers anys està sent molt positiva pel medi, també per que fa a l’impacte visual dels més de 1.000 arbres plantats. Per seguir en aquesta línia de recuperació de l’espai, s’ha obert un procés d’inscripcions de persones i col·lectius que vulguin participar en les noves accions i activitats de seguiment, de custòdia i cura que van aturar-se a conseqüència de la pandèmia.
Marxuquera Verda
Marxuquera Verda va néixer a partir de l’incendi d’agost de 2018 originat a Llutxent i que va cremar més de 3.300 hectàrees de superfície forestal afectant a set municipis de les comarques de la Vall d’Albaida i la Safor. Gandia va ser un dels més afectats, amb gairebé 1.000 hectàrees de terreny d’un alt valor ecològic i paisatgístic, així com diverses urbanitzacions desallotjades i nombroses afeccions a bens públics i privats. La zona més castigada pel foc va ser el barranc de Borrell, un espai natural situat dins de l’àmbit del Paratge Natural Municipal del Parpalló-Borrell, un dels tresors ambientals de la ciutat.
A pocs dies de l’extinció de l’incendi l’Ajuntament de Gandia va començar a articular un projecte amb la voluntat de fer partícip la ciutadania de les tasques de restauració del paratge; així va néixer Marxuquera Verda. El projecte es va plantejar com un instrument des d’on ordenar totes les accions a realitzar al post-incendi, amb l’objectiu de fomentar l’educació ambiental de la ciutadania i de familiaritzar-se amb la gestió del medi natural. Així, en la primera fase totes les accions de Marxuquera Verda es van realitzar en el Barranc de Borrell i tenien una durada aproximada de sis mesos, des de desembre de 2018 a maig de 2019. Marxuquera Verda també ha gestionat i coordinat els recursos aportats per diferents administracions.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]“Marxuquera Verda” es el nombre del proyecto que la Fundació ENT contribuirá a coordinar y ejecutar en Gandia (La Safor) en las próximas semanas. Concretamente, se trata de la segunda fase del proyecto de participación ciudadana para la restauración ambiental del incendio de Marxuquera del año 2018. El programa de conservación, conocimiento y difusión del entorno, pionero en el territorio valenciano, estuvo premiado el año pasado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Los indicadores muestran que la restauración realizada se últimos años está siendo muy positiva para el medio natural, también por lo que respecta al impacto visual de los más de 1.000 árboles plantados. Para seguir en esta línea de recuperación del espacio, se ha abierto un proceso de inscripciones de personas y colectivos que quieran participar en las nuevas acciones y actividades de seguimiento, de custodia y cuidado que se detuvieron a consecuencia de la pandemia.
Marxuquera Verda
Marxuquera Verda nació a partir del incendio de agosto de 2018 originado en Llutxent y que quemó más de 3.300 hectáreas de superficie forestal afectando a siete municipios de las comarcas de la Vall d’Albaida y la Safor. Gandia fue uno de los más afectados, con casi 1.000 hectáreas de terreno de alto valor ecológico y paisajístico, así como varias urbanizaciones desalojadas y numerosas afecciones a bienes públicos y privados. La zona más castigada por el fuego fue el barranco de Borrell, un espacio natural situado dentro del ámbito del Paraje Natural Municipal del Parpalló-Borrell, uno de los tesoros ambientales de la ciudad.
A pocos días de la extinción del incendio del Ayuntamiento de Gandia comenzó a articular un proyecto con la voluntad de hacer partícipe a la ciudadanía de las tareas de restauración del paraje; así nació Marxuquera Verda. El proyecto se planteó como un instrumento desde donde ordenar todas las acciones a realizar en el post-incendio, con el objetivo de fomentar la educación ambiental de la ciudadanía y de familiarizarse con la gestión del medio natural. Así, en la primera fase todas las acciones de Marxuquera Verda se realizaron en el Barranco de Borrell y tenían una duración aproximada de seis meses, desde diciembre de 2018 a mayo de 2019. Marxuquera Verda también ha gestionado y coordinado los recursos aportados por diferentes administraciones.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]