L’Agència de Residus de Catalunya ha adjudicat al consorci liderat per ENT l’elaboració de l’“Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per als envasos de begudes d’un sol ús a Catalunya”. La resta d’integrants del consorci són Eunomia i Despacho Jiménez De Parga. Eunomia, amb seu principal a Bristol (Regne Unit), és la consultoria europea que disposa d’una major especialització en matèria d’instruments econòmics aplicats a la gestió de residus, i en concret la que ha realitzat un volum major d’estudis relacionats amb la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn, entre altres per a la Comissió Europea o el Parlament Europeu. Per la seva banda, el prestigiós Despacho Jiménez de Parga hi participarà des del seu departament de Dret Públic que compta amb experiència en l’àrea de residus, i en particular residus d’envasos i sistemes de dipòsit, devolució i retorn.

L’estudi quantificarà els envasos potencialment afectats i definirà les possibilitats que hi ha a nivell legal i logístic d’articular un SDDR, definint-ne els seus principals elements i quantificant els costos, entre altres aspectes.