El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ens ha encarregat l'”Estudi sobre la recollida de la fracció vegetal al Vallès Oriental”. L’objectiu d’aquest encàrrec és dur a terme una diagnosi de la gestió actual de la fracció vegetal dels residus municipals i formular propostes per a la millora d’aquesta gestió, amb l’objectiu de reciclar la major part d’aquests residus i fer-ne una gestió econòmicament viable.

L’estudi inclou una diagnosi de la gestió existent, així com un inventari de les plantes de tractament de la fracció vegetal de la comarca del Vallès Oriental i de les comarques veïnes. A partir d’aquí es faran propostes de millora de la gestió de la fracció vegetal, focalitzant especialment en la millora de la recollida selectiva de la fracció vegetal, fent propostes municipi a municipi.