El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ens ha encarregat l'”Estudi sobre la recollida de la fracció vegetal al Vallès Oriental”. L’objectiu d’aquest encàrrec és dur a terme una diagnosi de la gestió actual de la fracció vegetal dels residus municipals i formular propostes per a la millora d’aquesta gestió, amb l’objectiu de reciclar la major part d’aquests residus i fer-ne una gestió econòmicament viable.
L’estudi inclou una diagnosi de la gestió existent, així com un inventari de les plantes de tractament de la fracció vegetal de la comarca del Vallès Oriental i de les comarques veïnes. A partir d’aquí es faran propostes de millora de la gestió de la fracció vegetal, focalitzant especialment en la millora de la recollida selectiva de la fracció vegetal, fent propostes municipi a municipi.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental nos ha encargado el “Estudio sobre la recogida de la fracción vegetal en el Vallès Oriental”. El objetivo de este encargo es llevar a cabo un diagnóstico de la gestión actual de la fracción vegetal de los residuos municipales y formular propuestas para la mejora de esta gestión, con el objetivo de reciclar la mayor parte de estos residuos y hacer una gestión económicamente viable.
El estudio incluye un diagnóstico de la gestión existente, así como un inventario de las plantas de tratamiento de la fracción vegetal de la comarca del Vallès Oriental y de las comarcas vecinas. A partir de ahí se hicieron propuestas de mejora de la gestión de la fracción vegetal, focalizando especialmente en la mejora de la recogida selectiva de la fracción vegetal, haciendo propuestas municipio a municipio.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]