La Diputació de Barcelona ens ha encarregat la realització del projecte “Càlcul de la petjada de carboni a l’Ajuntament d’Alella”. Amb aquesta eina, l’Ajuntament podrà calcular les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts per l’Ajuntament de manera directa i indirecta derivada de la seva activitat i prestació dels serveis.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Diputació de Barcelona nos ha encargado la realización del proyecto “Cálculo de la huella de carbono en el Ayuntamiento de Alella”. Con esta herramienta, el Ayuntamiento podrá calcular las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por el Ayuntamiento de manera directa e indirecta derivada de su actividad y prestación de los servicios.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]