Recentment hem començat un nou projecte sobre residus al municipi de Rivas Vaciamadrid.
L’objecte d’aquest projecte és la redacció de la diagnosi, les propostes i desenvolupament del pla de prevenció de residus, de comunicació, de reutilització i d’incentius fiscals per al municipi de Rivas Vaciamadrid.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Recientemente hemos empezado un nuevo proyecto sobre residuos en el municipio de Rivas Vaciamadrid.
El objeto de este proyecto es la redacción del diagnóstico, las propuestas y desarrollo del plan de prevención de residuos, de comunicación, de reutilización y de incentivos fiscales para el municipio de Rivas Vaciamadrid.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]