Aquest informe fou un dels diferents treballs externs que la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge encarregà per acompanyar i recolzar tècnicament el procés de redacció de l’Avantprojecte de Llei de conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya. L’estudi abordà l’anàlisi dels diferents instruments de caràcter estatal, autonòmic i local que es poden utilitzar per afavorir la conservació.

autoria

ENT environment & management

data

2005-2006

client

Departament de Medi Ambient i Habitatge