L’any 2010 la Fundació Carles Pi Sunyer d’estudis autonòmics i locals va dur a terme la segona edició del Panell de Polítiques Públiques de Medi Ambient, en el qual es va adreçar una enquesta a tècnics de medi ambient de diversos ajuntaments catalans amb la finalitat de diagnosticar l’estat de les polítiques públiques locals de medi ambient.

La Fundació Pi Sunyer va encarregar a ENT la revisió del contingut de l’enquesta i l’elaboració d’un informe derivat del buidatge de l’enquesta, en el qual es va valorar l’estat i les tendències més rellevants de les polítiques ambientals locals a Catalunya.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Fundació Carles Pi i Sunyer