ENT té interès en continuar participant en el programa Marie Curie, com ja hem fet en diverses ocasions. S’acaben d’obrir les convocatòries individuals (MSCA-IF-2020). Investigadors que estiguin interessats a presentar una proposta des d’ENT, si us plau contactin aquí.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

ENT tiene interés en continuar participando en el programa Marie Curie, como ya hemos hecho en varias ocasiones. Se acaban de abrir las convocatorias individuales (MSCA-IF-2020). Investigadores que estén interesados en presentar una propuesta desde ENT, por favor contacten aquí.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT continues to be interested in participating in the Marie Curie programme, as we have already done in the past. The individual calls are now open (MSCA-IF-2020). Researchers interested in presenting a proposal linked to ENT, please send a message to this e-mail.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]