Aquest capítol analitza els efectes del canvi climàtic en l’ús de l’aigua per a l’abastament urbà, l’oci i el turisme. També es presenten algunes dades de com ha evolucionat la situació en aquest àmbit, i s’identifiquen diferents incerteses i possibles oportunitats que puguin sorgir del mateix, fent especial èmfasi en la demanda d’aigua urbana.
[catala][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2009[/data]
[publicacio]Agència Catalana de l’Aigua[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2009) Incidències del canvi climàtic sobre l’abastament urbà, l’oci i el turisme (p. 283-287) dins l’informe Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2009

publicació

Agència Catalana de l’Aigua

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2009) Incidències del canvi climàtic sobre l’abastament urbà, l’oci i el turisme (p. 283-287) dins l’informe Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua.