Aquest capítol analitza els efectes del canvi climàtic en l’ús de l’aigua per a l’abastament urbà, l’oci i el turisme. També es presenten algunes dades de com ha evolucionat la situació en aquest àmbit, i s’identifiquen diferents incerteses i possibles oportunitats que puguin sorgir del mateix, fent especial èmfasi en la demanda d’aigua urbana.

autoria

Ignasi Puig

data

2009

publicació

Agència Catalana de l’Aigua

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2009) Incidències del canvi climàtic sobre l’abastament urbà, l’oci i el turisme (p. 283-287) dins l’informe Aigua i canvi climàtic. Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua.